Ledelsens handel med Novozymes A/S B-aktier

I henhold til Værdipapirhandelslovens paragraf 28a skal Novozymes offentliggøre følgende transaktioner under Fondskode DK0010272129, Novozymes B-aktier under betegnelsen NZYM B.

Navn Relation/
Kategori af nærtstående
Handels-dato Transaktio-nens
karakter

Antal hand-lede aktier

Køb (+)/

salg (- )(stk.)

Kursværdi (DKK)
Steen Riisgaard President & CEO 24/11 '09 Aktieoptioner

+ 5.559                

     883.881

24/11 '09 Aktieaktioner -  5.559   2.795.677