Ledelsens handel med Novozymes A/S B-aktier

I henhold til Værdipapirhandelslovens paragraf 28a skal Novozymes offentliggøre følgende transaktioner under Fondskode DK0010272129, Novozymes B-aktier under betegnelsen NZYM B.

Navn Relation/
Kategori af nærtstående
Handels-dato Transaktio-nens
karakter

Antal hand-lede aktier

Køb (+)/

salg (- )(stk.)

Kursværdi (DKK)
Ulla Morin Medarbejder-
repræsentant i bestyrelsen
4/12 '09 Aktieoptioner

+ 300

     55.800

4/12 '09 Aktieaktioner -  300   150.156