Koncernregnskab for 2009

God udvikling i indtjening og pengestrømme i 2009. Positive forventninger til 2010

Der var god udvikling i salg og indtjening i 4. kvartal i forhold til samme kvartal 2008, 
og 2009 sluttede med resultater i toppen af vores forventninger.
 • Salget steg 2% i lokal valuta og 4% i danske kroner i 2009 
 • Salget i 4. kvartal 2009 steg 13% i lokal valuta og 7% i danske kroner i forhold til samme kvartal 2008
 • Bruttomarginen var 55,6% for 2009 mod 53,5% for 2008
 • Resultat af primær drift for 2009 steg 12% til 1.688 mio. kr.
 • Overskudsgraden for 2009 var 20,0% mod 18,5% for 2008
 • Årets resultat var 1.194 mio. kr., en stigning på 12% i forhold til 2008
 • Nettoinvesteringerne i 2009 var 978 mio. kr. i forhold til 942 mio. kr. i 2008
 • Frie pengestrømme før opkøb var 839 mio. kr. i 2009 mod 755 mio. kr. i 2008
 • Afkast af investeret kapital (ROIC) var 20,3% for 2009 mod 19,5% for 2008

Forventninger til 2010 for så vidt angår både salg og indtjening ligger højere end året før. På trods af den positive udvikling i 4. kvartal 2009 er der stadig usikkerhed omkring udviklingen i den globale økonomi i 2010.

Under forudsætning af at de vigtigste valutaer for 2010 forbliver på niveauet for spotkurserne den 20. januar, forventer vi:

 • Salgsvækst på 2­-­6% i lokal valuta og 1-­5% i danske kroner
 • Vækst i resultat af primær drift på 3-7% i danske kroner
 • Overskudsgrad på ~ 20% 
 • Vækst i årets resultat på 9-13% i danske kroner
 • Frie pengestrømme før opkøb på 700-800 mio. kr.
 • Investeringer på 1.000-1.100 mio. kr.
 • Afkast af investeret kapital (ROIC) på ~ 20%

"Jeg er meget tilfreds med den måde, vi har drevet vores forretning på i hele 2009 - på trods af en noget urolig start på året. Ved at reagere hurtigt på de skiftende markedsforhold lykkedes det os
at indfri de indtjeningsforventninger, vi offentliggjorde i starten af året. Når vi ser på udsigterne for 2010, forventer vi en positiv udvikling, der dog stadig er præget af nogen uklarhed. Men selv under de nuværende markedsforhold ser vi meget gunstige langsigtede tendenser for Novozymes, og vi har fortsat tillid til, at vi kan indfri vores langsigtede mål," siger administrerende direktør Steen Riisgaard. 

Læs hele koncernmeddelelsen her

Udforsk den interaktive Novozymes Report 2009