Ordinær generalforsamling 2010

Novozymes A/S afholdt i går ordinær generalfrosamling, hvor følgende blev godkendt:

 • Den reviderede Novozymes Report 2009

 • Anvendelse af overskud i henhold til The Novozymes Report 2009, idet der udbetales et udbytte på kr. 5,75 pr. aktie a kr. 10, en stigning på 10% i forhold til regnskabsåret 2008

 • Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, herunder:

  • Ændring af Novozymes’ formålsbestemmelse i vedtægterne til støtte for Novozymes' forpligtelse til at drive virksomhed på en bæredygtig og ansvarlig måde

  • Begrænsning af bemyndigelsen til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen fra i alt 220 mio. kr. til i alt 170 mio. kr.

  • Tilladelse til, at al kommunikation med aktionærerne sker elektronisk

  • Ny procedure hvorved bestyrelsens formand og næstformand vælges direkte ved afstemning på den ordinære generalforsamling

  • Bemyndigelse til bestyrelsen til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte

 • Valg af den nuværende bestyrelsesformand og næstformand i henhold til den nye procedure i vedtægterne

 • Genvalg af bestyrelsens øvrige fire nuværende generalforsamlingsvalgte medlemmer

 • Genvalg af PricewaterhouseCoopers som selskabets revisor

Efter generalforsamlingen består bestyrelsen af følgende medlemmer:

Adm. direktør Henrik Gürtler, Novo A/S (formand)
Direktør Kurt Anker Nielsen (næstformand) (formand for Revisionskomiteen)
Senior Vice President Paul Petter Aas, Yara International ASA (Norge)
Administrerende direktør Jerker Hartwall, AarhusKarlshamn AB (Sverige) (medlem af Revisionskomiteen)
Manager Søren Henrik Jepsen (medarbejdervalgt)
Laborant Ulla Morin (medarbejdervalgt)
Operatør Michael Munksø (medarbejdervalgt)
Administrerende direktør Walther Thygesen, Thrane & Thrane A/S (medlem af Revisionskomiteen)Professor Mathias Uhlén, Kungliga Tekniske Högskolan (Sverige)

Yderligere oplysninger om bestyrelsesmedlemmerne findes på www.novozymes.com.