Ledelsens handel med Novozymes A/S B-aktier

I henhold til Værdipapirhandelslovens paragraf 28a skal Novozymes offentliggøre følgende transaktioner under Fondskode DK0010272129, Novozymes B-aktier under betegnelsen NZYM B.


Navn Relation/
Kategori af nærtstående
Handels-dato Transaktio-nens
karakter

Antal hand-lede aktier

Køb (+)/

salg (- )(stk.)

Kursværdi (DKK)
Per Falholt Koncerndirektør, Forskning & Udvikling 3/03 '10 Aktier

- 2.785

     1.624.574