Delårsregnskab for 1. kvartal 2010

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret


Væksten i 1. kvartal kommer fra en god udvikling i underliggende salg og indtjening samt det gunstige sammenligningsgrundlag, idet 1. kvartal 2009 var presset. De vigtigste valutaer har udviklet sig positivt siden sidste forventningsudmelding og forventes nu at få en positiv effekt på helårsresultaterne. Salget forventes nu at stige 6−8% i danske kroner og 4−6% i lokal valuta. Resultat af primær drift forventes at stige 12−14%, og overskudsgraden af primær drift forventes at blive ca. 21%. Årets resultat forventes at stige 17−19%, og frie pengestrømme før opkøb forventes at blive 800−900 mio. kr.

Resultater for 1. kvartal 2010:

  • Salget steg 9% i danske kroner og 11% i lokal valuta i forhold til 1. kvartal 2009
  • Bruttomarginen var 56,3% mod 54,3% for 1. kvartal 2009
  • Resultat af primær drift var 535 mio. kr., en stigning på 33% i forhold til 1. kvartal 2009
  • Overskudsgraden var 23,0% mod 19,0% for 1. kvartal 2009
  • Periodens resultat var 405 mio. kr., en stigning på 36% i forhold til 1. kvartal 2009
  • Nettoinvesteringerne var 213 mio. kr. mod 127 mio. kr. i 1. kvartal 2009
  • Frie pengestrømme før opkøb var 270 mio. kr. mod 164 mio. kr. i 1. kvartal 2009
  • Afkast af investeret kapital (ROIC) var 24,6% mod 20,2% for 1. kvartal 2009

“Jeg er meget tilfreds med den stærke udvikling i både salg og indtjening. Der var øget efterspørgsel på de fleste markeder, og store produktivitetsforbedringer og højere kapacitetsudnyttelse i enzymproduktionen bidrog til indtjeningen.Det lykkedes os også at fastholde en stram omkostningsstyring i hele organisationen,” siger administrerende direktør Steen Riisgaard og fortsætter: “Selv om resultaterne for dette kvartal er yderst tilfredsstillende, er det vigtigt at huske, at 1. kvartal sidste år var påvirket af den globale recession, og på trods af vores gode start på året er der stadig usikkerhed om, hvordan markederne vil udvikle sig fremover. Men på baggrund af den flotte udvikling i 1. kvartal og valutakurserne, som nu synes at gå i den rigtige retning for os, øger vi vores forventninger for hele året.”

Download hele regnskabsmeddelelsen