Delårsregnskab for 1. halvår 2010

Opjustering af helårsforventningerne til 2010 efter stærkt resultat i 1. halvår


Den stærke vækst i salg og indtjening i 1. halvår skyldes højere efterspørgsel i Enzyme Business og en fortsat positiv omkostningsudvikling i hele organisationen. Den stærke vækst var også resultatet af et svagt 1. halvår 2009. På basis af halvårsresultaterne og en svagt positiv udvikling i valutaer siden sidste forventningsudmelding forventes salget nu at stige 10–12% i danske kroner (7–9% organisk). Resultat af primær drift forventes at stige 20–22%, og overskudsgraden forventes at ligge på omkring 21–22%. Årets resultat forventes at stige 22–24%, investeringer forventes nu at blive i størrelsesordenen 1.150–1.250 mio. kr., og frie pengestrømme før opkøb forventes at blive 800–900 mio. kr.

Resultater for 1. halvår 2010:
• Salget steg 15% i danske kroner, 13% i lokal valuta og 14% organisk i forhold til 1. halvår 2009
• Bruttomarginen nåede 56,3% i forhold til 55,1% i 1. halvår 2009
• Resultat af primær drift var 1.109 mio. kr., en stigning på 38% i forhold til 1. halvår 2009
• Overskudsgraden blev 23,1% mod 19,3% i 1. halvår 2009
• Periodens resultat var 825 mio. kr., en stigning på 43% i forhold til 1. halvår 2009
• Nettoinvesteringer udgjorde 554 mio. kr. mod 333 mio. kr. i 1. halvår 2009
• Den frie pengestrøm før opkøb var 425 mio. kr. mod 387 mio. kr. i 1. halvår 2009
• Afkast af investeret kapital (ROIC) var 24,0% i forhold til 19,3% i 1. halvår 2009

“Den stærke vækst i salg og indtjening, som vi oplevede i 1. kvartal, fortsatte i 2. kvartal, og jeg er yderst tilfreds med udviklingen. Efterspørgslen var høj i enzymforretningen; faktisk var der tocifret vækst inden for alle industrier, hvis vi ser på 2. kvartal isoleret. Indtjeningen steg fortsat takket være store produktivitetsforbedringer, bedre kapacitetsudnyttelse og stram omkostningsstyring. Vi må dog ikke glemme, at 1. halvår sidste år var nemmere set ud fra et sammenligningssynspunkt, og der hersker stadig nogen usikkerhed om, hvordan markederne vil udvikle sig i 2. halvår 2010. På trods af denne usikkerhed og på basis af de gode resultater i enzymforretningen i 1. halvår samt noget mere gunstige udsigter for valutaudviklingen, opjusterer vi forventningerne til hele året," siger administrerende direktør Steen Riisgaard.

 

Download hele regnskabsmeddelelsen