Ledelsens handel med Novozymes A/S B-aktier

I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Novozymes offentliggøre følgende transaktioner under Fondskode DK0010272129, Novozymes B-aktier under betegnelsen NZYM B.

Navn Relation/
Kategori af nærtstående
Handels-dato Transaktio-nens
karakter

Antal hand-lede aktier

Køb (+)/

salg (- )(stk.)

Kursværdi (DKK)
Benny D. Loft Koncerndirektør  & CFO 10/09 '10 Aktieoptioner

+ 1.979

 680.776