Ledelsens handel med Novozymes A/S B-aktier

I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Novozymes offentliggøre følgende transaktioner under Fondskode DK0010272129, Novozymes B-aktier under betegnelsen NZYM B.


Navn Relation/
Kategori af nærtstående
Handels-dato Transaktio-nens
karakter

Transaktionens størrelse

Køb (+)/

salg (- )(stk.)

 

Kursværdi af transaktionen
(DKK)
Steen
Riisgaard
Adm. Direktør/
CEO
13/09/10 Udnyttelse
af optioner
(køb af aktier)

+6.934

1.171.846,00

13/09/10 Salg af aktier -6.934 5.124.226,00