Ledelsens handel med Novozymes A/S B-aktier

I henhold til værdipapirhandelslovens § 28a skal Novozymes offentliggøre følgende transaktioner under Fondskode DK0010272129, Novozymes B-aktier under betegnelsen NZYM B.

Navn Relation/
Kategori af nærtstående
Handels-dato Transaktio-nens
karakter

Transaktionens størrelse

Køb (+)/

salg (- )(stk.)

 

Kursværdi af transaktionen
(DKK)
Steen
Riisgaard
Adm. Direktør/
CEO
14/09/10 Udnyttelse
af optioner
(køb af aktier)

+766

129.454,00

14/09/10 Salg af aktier -766 566.074,00