Ledelsens handel med Novozymes A/S B-aktier

I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Novozymes offentliggøre følgende transaktioner under Fondskode DK0010272129, Novozymes B-aktier under betegnelsen NZYM B.

Navn Relation/
Kategori af nærtstående
Handels-dato Transaktio-nens
karakter

Antal hand-lede aktier

Køb (+)/

salg (- )(stk.)

Kursværdi (DKK)
Benny D. Loft Koncerndirektør  & CFO 17/09 '10 Salg af aktier

-1.979

 1.435.711,00