Delårsregnskab for de første tre kvartaler 2010

Opjusterede forventninger til 2010 efter gode salgs- og indtjeningsresultater i de første 3 kvartaler

Salgs- og indtjeningsvæksten var fortsat høj 3 kvartaler inde i året. Efterspørgslen var stor i enzymforretningen, og omkostningsudviklingen forblev under stram styring. På basis af den underliggende vækst i enzymforretningen i årets første 3 kvartaler, som lå over forventningerne, opjusteres helårsforventningerne til salgsvæksten nu til 12–13% i danske kroner og 9–10% organisk. Resultat af primær drift forventes at stige 24–25%, og overskudsgraden forventes at blive omkring 22%. Årets resultat forventes at stige 28–29%, investeringer forventes at ligge på omkring 1.250 mio. kr., og de frie pengestrømme før opkøb forventes at ligge på omkring 1.000 mio. kr.

Resultater for de første 3 kvartaler 2010:

  • Salget steg 17% i DKK, 12% i lokal valuta og 13% organisk i forhold til de første 3 kvt. 2009
  • Bruttomarginen nåede 56% mod 55,1% for de første 3 kvt. 2009
  • Resultat af primær drift var 1.700 mio. kr., +35% i forhold til de første 3 kvt. 2009
  • Overskudsgraden blev 23,2% mod 20,0% for de første 3 kvt. 2009
  • Periodens resultat var 1.264 mio. kr., en stigning på 42% i forhold til de første 3 kvt. 2009
  • Nettoinvesteringer før opkøb var 787 mio. kr. mod 605 mio. kr. i de første 3 kvt. 2009
  • Den frie pengestrøm før opkøb var 975 mio. kr. mod 865 mio. kr. i de første 3 kvt. 2009
  • Afkast af investeret kapital (ROIC) var 24,3% mod 20,7% i de første 3 kvt. 2009

Jeg kan kun være yderst tilfreds med, at vi har kunnet fortsætte den flotte udvikling i både salg og indtjening her 3 kvartaler inde i året. Der var fortsat stor efterspørgsel inden for tre ud af fire enzymområder, og indtjeningen var fortsat positivt påvirket af pæne produktivitetsforbedringer, høj kapacitetsudnyttelse og stram omkostningsstyring," siger administrerende direktør Steen Riisgaard. "Den mulige svækkelse i den globale økonomi, som vi var bekymrede for ved udgangen af 1. halvår, er ikke sket. Vi er dog gået ind i en vanskeligere sammenligningsperiode, da 2. halvår 2009 – og især 4. kvartal – var mere udfordrende end 1. halvår. Vi er noget forsigtige med hensyn til helårsforventningerne, men med endnu et kvartal med pæne tal bag os og på trods af mindre gunstige udsigter for valutakurserne for året som helhed, opjusterer vi vores helårsforventninger.”

Download hele meddelelsen her