Ledelsens handel med Novozymes A/S B-aktier

I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Novozymes offentliggøre følgende transaktioner under Fondskode DK0010272129, Novozymes B-aktier under betegnelsen NZYM B.

Navn Relation/
Kategori af nærtstående
Handels-dato Transaktio-nens
karakter

Transaktionens størrelse

Køb (+)/

salg (- )(stk.)

 

Kursværdi af transaktionen
(DKK)
Søren H. Jepsen Medarbejder-repræsentant i bestyrelsen 29/10/10 Udnyttelse
af optioner
(køb af aktier)

+350

59.150,00

29/10/10 Salg af aktier -350 250.600,00