Ledelsens handel med Novozymes A/S B-aktier

I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Novozymes offentliggøre følgende transaktioner under Fondskode DK0010272129, Novozymes B-aktier under betegnelsen NZYM B.

Navn Relation/
Kategori af nærtstående
Handels-dato Transaktio-nens
karakter

Transaktionens størrelse

Køb (+)/

salg (- )(stk.)

 

Kursværdi af transaktionen
(DKK)
Walther Thygesen Medlem af bestyrelsen 23/11/10 Salg af aktier

- 1.300

949.000