Ledelsens handel med Novozymes A/S B-aktier

I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Novozymes offentliggøre følgende transaktioner under Fondskode DK0010272129, Novozymes B-aktier under betegnelsen NZYM B.

Navn Relation/
Kategori af nærtstående
Handels-dato Transaktio-nens
karakter

Transaktionens størrelse

Køb (+)/

salg (- )(stk.)

 

Kursværdi af transaktionen
(DKK)
Peder Holk Nielsen Koncerndirektør,
Enzyme Business
26/11/10 Salg af aktier

-7.500        

5.583.300