Ledelsens handel med Novozymes A/S B-aktier

I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Novozymes offentliggøre følgende transaktioner under Fondskode DK0010272129, Novozymes B-aktier under betegnelsen NZYM B.

Navn Relation/
Kategori af nærtstående
Handels-dato Transaktio-nens
karakter
Transaktionens størrelse
Køb (+)/
salg (- )(stk.)
 
Kursværdi af transaktionen
(DKK)
Ulla Morin Medarbejder-repræsentant i bestyrelsen 30/11/10  Køb af optioner
+ 150        
25.350,00
Salg af aktier​ - 150​ ​112.850,50