Ledelsens handel med Novozymes A/S B-aktier

I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Novozymes offentliggøre følgende transaktioner under Fondskode DK0010272129, Novozymes B-aktier under betegnelsen NZYM B.

Navn Relation/
Kategori af nærtstående
Handels-dato Transaktio-nens
karakter
Transaktionens størrelse
Køb (+)/
salg (- )(stk.)
 
Kursværdi af transaktionen
(DKK)
Peder Holk Nielsen Koncerndirektør,
Enzyme Business
3/12/10 Salg af aktier
- 2.847        
2.224.503