Ledelsens handel med Novozymes A/S B-aktier

I henhold til Værdipapirhandelslovens paragraf 28a skal Novozymes offentliggøre følgende transaktion under Fondskode DK0010272129, Novozymes B-aktier under betegnelsen NZYM B.

​Navn Søren H. Jepsen​
Kategori af nærtstående
Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen​
Handelsdato Dec. 29, 2010   ​
Transaktionens karakter
Køb af medarbejderaktier
Transaktionens størrelse (stk.),
Køb (+)/salg (- )
+30​
Kursværdi af transaktionen, DKK +22.848,90