Opkøb af EMD/Merck Crop BioScience Inc. afsluttet

Med virkning fra 7. februar 2011 har Novozymes A/S afsluttet opkøbet af EMD/Merck Crop BioScience Inc. fra Merck KGaA.

Som det fremgik af selskabsmeddelelse nr. 20 af 20. december 2010 var købet betinget af myndighedernes godkendelse og når den krævede karenstid nu er overstået, er købet hermed afsluttet.

Transaktionen omfatter køb af EMD/Merck Crop BioScience USA, EMD/Merck Crop BioScience Canada og EMD/Merck Crop BioScience Argentina, inklusive overtagelse af tilhørende materielle og immaterielle aktiver og forpligtelser samt ansatte. Aktiviteterne vil blive integreret i Novozymes’ eksisterende BioBusiness-division (segmentet Mikroorganismer) og vil indgå i Novozymes’ koncernregnskab.

I 2010 havde EMD/Merck Crop BioScience et salg på ca. 60 mio. dollar, og den årlige vækst igennem de seneste syv år har ligget på omkring 15% med høje overskudsgrader, der vil kunne støtte Novozymes’ langsigtede mål for resultat af primær drift på over 20%. Den samlede købesum til Merck KGaA var på 283 mio. dollar (ca. 1.550 mio. kr.), og Novozymes har finansieret transaktionen med eksisterende økonomiske ressourcer.
 

Finansiel effekt på Novozymes

Efter opkøbet justerer Novozymes sine forventninger til 2011 i forhold til udmeldingen den 21. januar 2011. Novozymes’ salg af mikroorganismer forventes at blive positivt påvirket med ca. 300 mio. kr. i 2011, heraf ca. 200 mio. kr. i første og andet kvartal 2011. Som følge af IFRS-reguleringer vedrørende lagerbeholdninger samt integrationsomkostninger forventes effekten på resultat af primær drift at være neutral, og forventningerne til Novozymes’ samlede vækst i resultat af primær drift samt vækst i periodens resultat forbliver uændret for 2011. Den samlede overskudsgrad forventes fortsat at blive i niveauet 2122%, mens afkast af investeret kapital (ROIC) nu forventes at blive omkring 20% som følge af den forhøjede investerede kapital. Fra 2012 og fremover forventes opkøbet at støtte Novozymes’ langsigtede mål for årlig organisk salgsvækst på over 10% og en overskudsgrad på over 20%.