Ledelsens handel med Novozymes A/S B-aktier

I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Novozymes offentliggøre følgende transaktioner under Fondskode DK0010272129, Novozymes B-aktier under betegnelsen NZYM B.

Navn Per Falholt
Kategori af nærtstående
Koncerndirektør, R&D
Handelsdato Mar. 3, 2011   ​
Transaktionens karakter
Salg af aktier
Transaktionens størrelse (stk.),
Køb (+)/salg (- )
-3.000
Kursværdi af transaktionen, DKK +2.313.210