Novozymes omstrukturerer områderne i enzymsalgsrapporteringen

Novozymes ændrer områderne for enzymsalget, således som det vil blive publiceret og rapporteret til de finansielle markeder.

​For at sikre sammenfald mellem Novozymes’ nyligt opdaterede interne struktur og tilgang til kunder og kommunikation med de finansielle markeder, ændres områderne for enzymsalget, således som det vil blive publiceret og rapporteret til de finansielle markeder. Den væsentligste ændring er, at salgsområdet tekniske enzymer nu bliver delt op.

Områderne for salgsrapportering vil fremover se sådan ud:

  • Vaskemiddelenzymer – 32% af det samlede salg i 2010 – uændret
  • Bioenergienzymer – 19% af det samlede salg i 2010 – delområdet ethanol fra salgsområdet tekniske enzymer
  • Føde- og drikkevareenzymer – 30% af det samlede salg i 2010 – det tidligere salgsområde fødevareenzymer, adderet delområdet stivelse fra salgsområdet tekniske enzymer samt andre mindre, fødevarerelaterede delområder fra både salgsområdet tekniske enzymer og salgsområdet foderenzymer
  • Foder- og andre tekniske enzymer – 13% af det samlede salg i 2010 – det tidligere salgsområde foderenzymer, inklusive de resterende delområder fra salgsområdet tekniske enzymer, men  eksklusive de mindre, fødevarerelaterede delområder, der tidligere indgik i salgsområdet foderenzymer og salgsområdet tekniske enzymer
  • BioBusiness: mikroorganismer og biofarmaceutiske ingredienser (BPI) – henholdsvis 4% og 2% af det samlede salg i 2010 – uændret, på nær  en mindre ændring inden for BPI i 2006

pdf16Download data

Læs hele meddelelsen