Nyt aktiebaseret incitamentsprogram for direktionen

Novozymes har i dag meddelt, at selskabet indfører et nyt, langsigtet aktiebaseret incitamentsprogram for direktionen med effekt pr. 1. januar 2011.

Efter generalforsamlingens godkendelse af nye retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen har Novozymes i dag meddelt, at selskabet indfører et nyt, langsigtet aktiebaseret incitamentsprogram for direktionen med effekt pr. 1. januar 2011.

Incitamentsprogrammet er et treårigt aktiebaseret program, der dækker perioden 2011-2013, med frigivelse af aktier i januar 2014.

Programmet er baseret på opnåelse af akkumuleret økonomisk profit over den treårige periode. Anvendelse af økonomisk profit som mål for programmet sikrer, at Novozymes’ direktion fokuserer på at opnå de nødvendige resultater i forhold til selskabets langsigtede forventninger til en årlig salgsvækst på over 10% i den pågældende periode, en overskudsgrad på over 20% i perioden samt et afkast af investeret kapital (ROIC) på over 22% ultimo perioden. Begrebet økonomisk profit omfatter alle tre mål. Den vægtede gennemsnitlige kapitalomkostning (WACC), der er anvendt ved beregningen, er 8,5%.

  • Hvis Novozymes har opnået en økonomisk profit på 1,5 mia. kr. eller derunder ved udgangen af den treårige periode, tildeles der ingen aktier
  • Hvis Novozymes har opnået en økonomisk profit på 3 mia. kr. – hvilket stort set svarer til det, der vil blive opnået, hvis ovennævnte langsigtede mål bliver nået – vil der blive tildelt 67% af det aktiebaserede incitamentsprogram
  • Hvis der opnås 3,75 mia. eller mere i økonomisk profit, vil der blive tildelt 100% af programmet
  • I tilfælde af en økonomisk profit der ligger mellem 1,5 mia. kr. og 3,75 mia. kr., vil tildelingen af aktier være proportionel i forhold til det opnåede økonomiske profit niveau

Det nylige opkøb af EMD/Merck Crop BioScience er inkluderet i ovennævnte mål for økonomisk profit, mens beregningen vil blive justeret i tilfælde af eventuelt kommende virksomhedsopkøb.

Det underliggende antal tildelte aktier fastsættes i begyndelsen af perioden, og programmet vil blive frigivet og overført til direktionen i forbindelse med godkendelsen af de finansielle resultater for 2013 (i januar 2014). Den aktiekurs, der er anvendt ved beregningen af antallet af aktier i programmet, er baseret på et gennemsnit af slutkurserne på NASDAQ OMX København i de fem børsdage efter offentliggørelsen af årsrapporten for 2010.

I tilfælde af at den akkumulerede indre værdi af det samlede tildelte aktieprogram overstiger 216 mio. kr. på frigivelsesdagen (i januar 2014), indeholder programmet en maksimumklausul, der giver bestyrelsen mulighed for at begrænse værdien af programmet ned til 216 mio. kr. Den aktiekurs, der er anvendt ved beregningen af antallet af aktier i programmet, er baseret på et gennemsnit af slutkurserne på NASDAQ OMX København i de fem børsdage op til offentliggørelsen af årsrapporten for 2013.

Den endelige vurdering af incitamentsprogrammet og dermed beslutningen om det antal aktier, der skal tildeles, vil ske i januar 2014, når bestyrelsen godkender årsrapporten for 2013.

Den maksimale værdi af programmet for 2011 er ca. 36 mio. kr. Aktieprogrammet vil blive hensat og omkostningsført over tre år, svarende til programmets optjeningsperiode. Den maksimale værdi af det treårige program er ca. 108 mio. kr.