Ordinær generalforsamling 2011

Novozymes A/S afholdt i dag ordinær generalforsamling, hvor følgende blev godkendt:

 • Den reviderede årsrapport 2010
 • Anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport 2010, idet der udbetales et udbytte på kr. 8,00 pr. A-/B-aktie a kr. 10, en stigning på 39% i forhold til regnskabsåret 2009
 • Overordnede retningslinjer for aflønning af bestyrelsen og direktionen
 • Bestyrelsens vederlag for 2010 og 2011
 • Valg af Henrik Gürtler som bestyrelsesformand og Kurt Anker Nielsen som næstformand
 • Valg af Paul Petter Aas, Mathias Uhlén, Lena Olving, Jørgen Buhl Rasmussen og Agnete Raaschou-Nielsen som medlemmer af bestyrelsen
 • Genvalg af PricewaterhouseCoopers som selskabets revisor
 • Godkendelse af bestyrelsens øvrige forslag, herunder:
  • Fjernelse af vedtægternes pkt. 2.1: Hjemsted
  • Ændring af vedtægternes pkt. 13.2 med tilføjelse af følgende: Aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer med indsættelse af ny ordlyd efter tredje punktum: “Ingen, der er fyldt 70 år, kan vælges til bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen senest på den første ordinære generalforsamling efter at vedkommende er fyldt 70 år.”
  • Bemyndigelse for bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier med en samlet nominel værdi på op til kr. 65.000.000 (10% af aktiekapitalen), jf. selskabslovens § 198, således, at selskabet kan købe egne aktier, så længe beholdningen af egne aktier ikke forøges med mere end 10% af aktiekapitalen. Bemyndigelsen gælder indtil den 2. marts 2016.

Efter generalforsamlingen består bestyrelsen af følgende medlemmer:

Adm. direktør Henrik Gürtler, Novo A/S (formand)

Direktør Kurt Anker Nielsen (næstformand og formand for Revisionskomiteen)

Senior Vice President Paul Petter Aas, Yara International ASA (Norge)

Deputy CEO and COO, Lena Olving, Saab AB (Sverige)

Administrerende direktør Jørgen Buhl Rasmussen, Carlsberg A/S

Lic.polit. Agnete Raaschou-Nielsen, Bestyrelsesformand, Brdr. Hartmann A/S

Manager Søren Henrik Jepsen (medarbejdervalgt)

Tekniker Lars Bo Køppler (medarbejdervalgt)

Laborant Ulla Morin (medarbejdervalgt)

Professor Mathias Uhlén, Kungliga Tekniske Högskolan (Sverige)

Læs hele meddelelsen