Koncernregnskab for 1. kvartal 2011

Solide resultater for salg, indtjening og pengestrømme i 1. kvartal

Der var solid udvikling i salg, indtjening og pengestrømme i 1. kvartal. Salget steg 16% i danske kroner og 14% i lokal valuta. Opkøb bidrog positivt med ca. 5 %-point. Resultat af primær drift steg hele 19% og resulterede i en overskudsgrad på 23,6%. Som følge af den seneste udvikling i dollarkursen forventes salgsvæksten for hele året nu at blive 811% i danske kroner, mens forventningerne til salgsvæksten i lokal valuta og organisk er uændrede. På trods af den negative valutaudvikling i forhold til sidste forventningsudmelding betyder en forbedret drift, at forventningen til vækst i resultat af primær drift fastholdes på 811%, og overskudsgraden forventes nu at blive ca. 22%. Med uændret forventning til vækst i resultat af primær drift og med sikring af de væsentligste valutakurser forventes årets resultat nu at stige 1013%. Investeringer forventes fortsat at ligge på omkring 1.400 mio. kr., og forventningen til frie pengestrømme før opkøb ligger nu på 1.0001.100 mio. kr.
 
I korte træk var resultaterne for 1. kvartal:
  • Salget steg 16% i DKK og 14% i lokal valuta i forhold til 1. kvt. 2010, ca. 5 %-point fra opkøb
  • Bruttomarginen blev 55,5% (57,0% eksklusive opkøb) i forhold til 56,3% i 1. kvartal 2010
  • Resultat af primær drift var 635 mio. kr., en stigning på 19% i forhold til 1. kvartal 2010
  • Overskudsgraden var 23,6% mod 23,0% i 1. kvartal 2010
  • Periodens resultat var 492 mio. kr., en stigning på 21% i forhold til 1. kvartal 2010
  • Nettoinvesteringer før opkøb udgjorde 206 mio. kr. mod 213 mio. kr. i 1. kvartal 2010
  • Frie pengestrømme før opkøb udgjorde 477 mio. kr. mod 270 mio. kr. i 1. kvartal 2010
  • EMD/Merck Crop BioScience blev opkøbt for en samlet købesum af 1,55 mia. kr.
  • Afkast af investeret kapital, inklusive goodwill, var 22,8% mod 24,6% i 1. kvartal 2010
 
Jeg er meget tilfreds med, at vi har fået en god start på 2011. Der var god underliggende efterspørgsel inden for de fleste industrier og på alle geografiske områder, og integrationen af vores seneste opkøb inden for biologisk landbrug forløber planmæssigt. På trods af den seneste svækkelse af dollaren er det tilfredsstillende, at vores solide drift gør, at vi kan fastholde forventningen til vækst i resultat af primær drift for året som helhed. Sidst, men ikke mindst, påbegyndte en samarbejdspartner i Italien for omkring to uger siden opførelsen af verdens første fabrik til fremstilling af cellulosebaseret biobrændstof i kommerciel skala. Fabrikken forventes at stå færdig 2012. Det sender et stærkt signal om, at teknologien til fremstilling af cellulosebaseret biobrændstof i stor skala er klar til videre udbredelse," siger administrerende direktør Steen Riisgaard.
 
Kontaktpersoner:
Presse og medier:
 
 
Investor Relations:
René Tronborg (Europa)
Tlf. (mobil): +45 3077 2274
 
Paige Donnelly (USA)
Tlf. (mobil): +1 919 218 4501
Tobias Björklund (DK)
Tlf. (mobil): +45 3077 8682
 
Martin Riise (DK)
Tlf. (mobil): +45 3077 0738
 
Thomas Bomhoff (USA)
Tlf. (USA mobil): +1 919 649 2565