Aktietilbagekøbsprogram for Novozymes A/S' B-aktier gennemført

Den 11. februar 2011 iværksatte Novozymes et aktietilbagekøbs-program i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 2273/2003 af 22. december 2003 (også kaldet safe harbour-forordningen).

Novozymes har nu gennemført det annoncerede program om tilbagekøb af aktier for op til 400 mio. kr. i perioden fra den 11. februar 2011 til den 31. december 2011 med det formål at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med medarbejderincitamentsprogrammerne. Der er tilbagekøbt 491.000 aktier til en gennemsnitlig kurs på 814,27 kr.
 
Følgende transaktioner er foretaget i programmet:
 
Antal
aktier
 
Gennemsnitlig
købskurs
Transaktionsværdi,
kr.
I alt, 
sidste meddelelse
   488.607
 
 397.842.725
 
   
 
  
4. november 2011
         697
816,56
       569.142
7. november 2011
         400
820,72
       328.288
8. november 2011
         800
827,04
       661.632
9. november 2011
10. november 2011
11. november 2011
         200
             7
         289
812,95
807,07
815,24
       162.590
           5.649
       235.604
 
I alt i
programmet
 
   491.000
 
 
 399.805.630
Transaktionerne i forbindelse med Novozymes' incitamentsprogrammer har medført, at Novozymes netto har solgt 7.823 B-aktier i perioden fra den 4. november til den 10. november. De aktier, som var genstand for disse transaktioner, var ikke en del af safe harbour-aktietilbagekøbsprogrammet.
 
Efter ovenstående transaktioner ejer Novozymes i alt 2.031.290 egne aktier, svarende til 3,1% af aktiekapitalen. Det samlede antal aktier i selskabet er 65.000.000, inklusive egne aktier.
 
Kontaktpersoner:
Presse og andre medier:
René Tronborg (Europa)
Tlf. (direkte): 4446 2274
Tlf. (mobil): 3077 2274

Paige Donnelly (USA)
Tlf. (direkte): +1 919 494 3209
Tlf. (mobil): +1 919 218 4501
Tobias Björklund
Tlf. (direkte): 4446 8682
Tlf. (mobil): 3077 8682

Martin Riise
Tlf. (direkte): 4446 0738
Tlf. (mobil): 3077 0738

Thomas Bomhoff (USA)
Tlf. (direkte): +1 919 494 3483
Tlf. (mobil):  +1 919 649 2565