Koncernregnskab for 2011

Tilfredsstillende 2011 med opnåelse af alle finansielle mål. Fortsat usikkerhed i verdensøkonomien fører til forsigtige forventninger for 2012

Væksten i lokal valuta var 10% (8% i danske kroner, 7% organisk) i forhold til 2010. Resultat af primær drift steg 11% og øgede overskudsgraden til 22,3% på trods af den negative effekt af højere råvarepriser, virksomhedsopkøb og ugunstige valutakurser. Årets resultat steg 13%, og de frie pengestrømme før opkøb og frasalg var høje, særligt som følge af det højere resultat for året. Det relativt vide spænd for helårsforventningerne til salgs- og indtjeningsvæksten i 2012 afspejler usikkerheden i den globale økonomi.
Resultaterne for 2011 i forhold til 2010 var:
  • Salget steg 8% i danske kroner og 10% i lokal valuta, heraf 3 %-point fra opkøb
  • Bruttomarginen var 56,2% (ca. 56,5% eksklusive opkøb), en stigning på 0,5 %-point
  • Resultat af primær drift var 2.340 mio. kr., en stigning på 11%
  • Overskudsgraden var 22,3% (ca. 23,3% eksklusive opkøb), en stigning på 0,5 %-point
  • Årets resultat var 1.828 mio. kr., en stigning på 13%
  • Nettoinvesteringer før opkøb udgjorde 1.316 mio. kr. mod 1.326 mio. kr.
  • Frie pengestrømme før opkøb var 1.393 mio. kr. mod 998 mio. kr.
  • Afkast af investeret kapital, inklusive goodwill, var 21,3% mod 22,2%

Jeg er glad for at kunne meddele, at vi indfriede vores forventninger for året som helhed, på trods af usikkerheden i den globale økonomi. Vi forventer, at den generelle usikkerhed vil fortsætte i 2012, og selv om Novozymes' salg og indtjening har vist sig at være forholdsvis modstandsdygtige i økonomiske nedgangstider takket være egenskaberne ved vores produkter, de mange forskellige industrier vi henvender os til, og vores måde at drive forretning på, ser vi på nuværende tidspunkt scenarier i både den høje og den lave ende af de udmeldte spænd. På udviklingssiden er det især interessant, at en af vores partnere inden for cellulosebaseret ethanol planlægger at indvie verdens første produktionsanlæg i kommerciel skala i Italien i 2012. Flere anlæg vil følge efter i de kommende år, og Novozymes er velpositioneret og parat til at forsyne producenterne med de rigtige enzymløsninger, uanset hvilket råmateriale og hvilken produktionsteknologi de anvender. Sammenfattende kan jeg sige, at på trods af at 2012 ser ud til at blive endnu et år præget af usikkerhed i verdensøkonomien, er der også noget, der tyder på, at det bliver et år med spændende udvikling på en række områder, hvor vi fortsat vil fokusere på innovation, markedstilstedeværelse og driftseffektivitet,” siger adm. direktør Steen Riisgaard.

Kontaktpersoner:
Presse og medier:
Investor Relations:
René Tronborg (Europa)
Tlf. (mobil): +45 3077 2274
 
Paige Donnelly (USA)
Tlf. (mobil): +1 919 218 4501
Martin Riise (DK)
Tlf. (mobil): +45 3077 0738
Thomas Bomhoff (USA)
Tlf. (USA mobil): +1 919 649 2565
Tlf. (DK mobil): +45 3077 1226

 

pdf16Koncernregnskab for 2011