Ordinær generalforsamling 2012

Novozymes A/S afholdt i går ordinær generalforsamling, hvor følgende blev godkendt:

  • Den reviderede årsrapport 2011
  • Anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport for regnskabsåret 2011, idet der udbetales et udbytte på kr. 1,90 pr. A-/B-aktie a kr. 2, en stigning på 19% i forhold til regnskabsåret 2010
  • Bestyrelsens vederlag for 2012
  • Valg af Henrik Gürtler som bestyrelsesformand og Kurt Anker Nielsen som næstformand
  • Genvalg af Lena Olving, Jørgen Buhl Rasmussen, Agnete Raaschou-Nielsen og Mathias Uhlén som medlemmer af bestyrelsen
  • Genvalg af PricewaterhouseCoopers som selskabets revisor
  • Bestyrelsens øvrige forslag, herunder:

  • Tilføjelse af bestemmelse til overordnede retningslinjer for aflønning af bestyrelsen og direktionen angående selskabets betaling af eventuelle lovpligtige bidrag til social sikring, der måtte påhvile selskabet i tilknytning til bestyrelsesmedlemmernes hverv som medlemmer af selskabets bestyrelse.
  •  
  • Bemyndigelse for bestyrelsen til at lade selskabet løbende erhverve egne aktier i et omfang, således at den pålydende værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt overstiger 10% af selskabets aktiekapital, jf. selskabslovens § 198. Købsprisen må ikke afvige med mere end 10% fra børskursen på erhvervelsestidspunktet. Bemyndigelsen gælder indtil den 1. marts 2017.
Efter generalforsamlingen består bestyrelsen af følgende medlemmer:
 
Adm. direktør Henrik Gürtler, Novo A/S (formand)
Direktør Kurt Anker Nielsen (næstformand og formand for Revisionskomiteen)
Deputy CEO og COO, Lena Olving, Saab AB (Sverige)
Administrerende direktør Jørgen Buhl Rasmussen, Carlsberg A/S
Lic.polit. Agnete Raaschou-Nielsen, bestyrelsesformand, Brdr. Hartmann A/S
Professor Mathias Uhlén, Kungliga Tekniske Högskolan (Sverige)
Manager Søren Henrik Jepsen (medarbejdervalgt)
Tekniker Lars Bo Køppler (medarbejdervalgt)
Laborant Ulla Morin (medarbejdervalgt)
 
Yderligere oplysninger om bestyrelsesmedlemmerne findes på www.novozymes.com.
Kontakt:
Presse og medier:
Aktionærservice:
René Tronborg (Europa)
Tel. (direkte): +45 4446 2274
Tel. (mobil): +45 3077 2274
Paige Donnelly (USA)
Tel. (direkte): +1 919 494 3209
Tel. (mobil): +1 919 218 4501
Martin Riise
Tel. (direkte): +45 4446 0738
Tel. (mobil): +45 3077 0738
Thomas Bomhoff (USA)
Tlf. (direkte): +1 919 494 3483
Tlf. (mobil):  +1 919 649 2565