Koncernregnskab for 1. kvartal 2012

Salgsvækst og rentabilitet som forventet i 1. kvartal 2012. Helårsforventningerne fastholdes

Samlet salgsvækst på 2% i danske kroner i 1. kvartal 2012 på niveau med forventningerne set i lyset af et udfordrende sammenligningsgrundlag i første kvartal 2011. For hele året fastholdes forventningerne til en salgsvækst på 7-11% i danske kroner og 4-8% organisk. Resultat af primær drift steg 7% i forhold til 1. kvartal 2011, og overskudsgraden var 24,9%. Helårsforventningerne til indtjening, frie pengestrømme og nettoinvesteringer er uændrede.

Resultat for 1. kvartal 2012 i forhold til 1. kvartal 2011: 

  • Salget steg 2% i danske kroner, var uændret organisk og faldt 1% i lokal valuta
  • Bruttomarginen var 57,7%, en stigning på 2,2 %-point (stigning på 0,7%-point, når der ses bort fra opkøbseffekten i 1. kvartal 2011)
  • Resultat af primær drift var 680 mio. kr., en stigning på 7%
  • Overskudsgraden steg 1,3 %-point til 24,9%
  • Periodens resultat var 510 mio. kr., en stigning på 4%
  • Nettoinvesteringer før opkøb var 158 mio. kr. mod 206 mio. kr.
  • Frie pengestrømme før opkøb var 456 mio. kr. mod 477 mio. kr.
  • Afkast af investeret kapital, inklusive goodwill, var 20,9% mod 22,8%
Udviklingen i 1. kvartal var som forventet set i lyset af, at 1. kvartal 2011 var et udfordrende sammenligningsgrundlag. Vi eksekverer som planlagt – med en bedre indtjening og med salget af enzymer til vaskemiddel- og foderindustrien som største bidragydere til væksten. Selv om den globale økonomiske situation fortsat er behæftet med nogen usikkerhed, er vi godt på vej til at opfylde vores forventninger til hele året, hvilket jeg er meget tilfreds med." siger adm. direktør Steen Riisgaard.

pdf16Q1 2012 koncernregnskab

Kontaktpersoner:
Presse og medier:
Aktieanalytikere og investorer:
René Tronborg (Europa)
Tlf. (direkte): +45 4446 2274
Tlf. (mobil): +45 3077 2274
Paige Donnelly (USA)
Tlf. (direkte): +1 919 494 3209
Tlf. (mobil): +1 919 218 4501
Martin Riise
Tlf. (direkte): +45 4446 0738
Tlf. (mobil): +45 3077 0738
Thomas Bomhoff (USA)
Tlf. (direkte): +1 919 494 3483
Tlf. (mobil):  +1 919 649 2565