Storaktionærmeddelelse

Baillie Gifford & Co har øget beholdningen af B aktier i Novozymes A/S til 7,81% af Novozymes aktiekapital og 3,14% af stemmerettighederne.

I henhold til Værdipapirhandelslovens paragraf 29, meddeler Novozymes hermed, at selskabet har modtaget meddelelse om, at Baillie Gifford & Co (via deres aktiebeholdninger i Baillie Gifford & Co, og via deres fuldtejede datterselskab, Baillie Gifford Overseas Limited) har øget beholdningen af B aktier i Novozymes A/S til samlet 25.388.300 B aktier med en nominel værdi pålydende 50.776.600 kroner, modsvarende 7,81% af Novozymes aktiekapital og 3,14% af stemmerettighederne.