Delårsrapport for 1. halvår 2012

Salg og indtjening i 1. halvår som forventet; helårsforventninger til vækst i resultat af primær drift øges; forventninger til salgsvækst justeres inden for det tidligere udmeldte

Salgsvæksten var 7% i danske kroner (3% i lokal valuta og organisk) i forhold til 1. halvår 2011. Resultat af primær drift steg 12%, og overskudsgraden steg til 24,2%. Helårsforventningerne til vækst i resultat af primær drift øges til 11-14% fra 9-12%, og overskudsgraden forventes nu at blive 23-24%. Forventningerne til den organiske salgsvækst justeres inden for det tidligere udmeldte spænd til 4-6%. Salgsvæksten forventes nu at blive 3-5% i lokal valuta og 7-9% i danske kroner.
Resultater for 1. halvår 2012 i forhold til 1. halvår 2011:
• Salget steg 7% i danske kroner og 3% i lokal valuta og organisk
• Bruttomarginen var 57,0%, en stigning på 0,7 %-point (på niveau med 1. halvår 2011, når der justeres for opkøbseffekt i 1. halvår 2011)
• Resultat af primær drift var 1.354 mio. kr., en stigning på 12%
• Overskudsgraden var 24,2%, en forbedring på 1,0 %-point
• Periodens resultat var 1.003 mio. kr., en stigning på 6%
• Nettoinvesteringer før opkøb var 518 mio. kr. mod 547 mio. kr.
• Frie pengestrømme før opkøb var 721 mio. kr. mod 1.001 mio. kr.
• Afkast af investeret kapital (ROIC), inkl. goodwill, var 20,4% mod 22,1%
"Udviklingen i salg og indtjening i 1. halvår var som forventet, og halvåret er forløbet som planlagt," siger adm. direktør Steen Riisgaard og fortsætter: "Salget til nogle af de industrier, vi leverer til, såsom vaskemiddelindustrien, går rigtig godt, mens salget til andre industrier, herunder især den amerikanske biobrændstofindustri, nu vurderes at blive mere udfordrende i år, end vi oprindeligt forventede. Der hersker også stadig usikkerhed omkring den globale økonomiske situation, og som følge heraf justerer vi forventningerne til salgsvæksten inden for de tidligere udmeldte spænd. På indtjeningssiden glæder det mig, at vi kan øge forventningerne til resultat af primær drift.”.