Aktietilbagekøbsprogram tilendebragt

Med offentliggørelsen i dag af indgåelsen af et strategisk partnerskab med og køb af en andel i Beta Renewables (Selskabsmeddelelse nr. 68, 2012) afsluttes ovennævnte aktietilbagekøbsprogram hermed

Den 20. januar 2012 indledte Novozymes et aktietilbagekøbsprogram i overensstemmelse med Europa-Kommissionens regulativ nr. 2273/2003 af 22. december 2003, også kendt som ”Safe Harbour”-regulativet.
 
Aktietilbagekøbsprogrammet blev offentliggjort i forbindelse med Novozymes’ halvårsresultater den 11. august 2011. Programmet omfatter et beløb på op til 2 mia. kr. over en toårig periode startende i 2012. Programmet forudsætter, at der ikke foretages større virksomhedsopkøb.
 
Med offentliggørelsen i dag af indgåelsen af et strategisk partnerskab med og køb af en andel i Beta Renewables (Selskabsmeddelelse nr. 68, 2012) afsluttes ovennævnte aktietilbagekøbsprogram hermed.
 
Alle aktier, der er tilbagekøbt under programmet, vil som tidligere meddelt blive annulleret efter godkendelse på den ordinære generalforsamling den 28. februar 2013. Opstart af et eventuelt nyt aktietilbagekøbsprogram for Novozymes forudsætter, at bestyrelsen træffer beslutning herom.
  
Følgende transaktioner er foretaget under dette program: 
Antal aktier
Gns. købskurs
Transaktionsværdi i kr.
I alt, sidste meddelelse
5.234.731
 
      829.782.120
26. oktober 2012
12.857
 160,63
                2.065.214
I alt under dette program
5.247.588
 
831.847.334

Siden børsmeddelsen nr. 67, 2012 den 26. oktober 2012 har Novozymes ikke solgt nogen aktier i relation til Novozymes’ incitamentsprogrammer. Aktierne under disse transaktioner er ikke en del af “Safe Harbour”-tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovennævnte transaktioner ejer Novozymes i alt 12.900.286 egne aktier, svarende til 4,0% af aktiekapitalen. Det samlede antal aktier i virksomheden er 325.000.000, inklusive egne aktier.