Delårsrapport for de første 3 kvartaler 2012

12% vækst i resultat af primær drift i de første 3 kvartaler 2012. Helårsforventningerne til indtjening og pengestrømme fastholdes

Salgsvæksten var 6% i danske kroner (2% i lokal valuta og 3% organisk) i forhold til de første 3 kvartaler 2011. Resultat af primær drift steg 12%, og overskudsgraden steg til 24,6%. Helårsforventningerne til vækst i resultat af primær drift, overskudsgrad, årets resultat og frie pengestrømme fastholdes. Forventningerne til den organiske salgsvækst justeres inden for det tidligere udmeldte spænd til 4%. Salgsvæksten forventes nu at blive 3% i lokal valuta og 7% i danske kroner.
 
Resultater for de første 3 kvartaler 2012 i forhold til samme periode 2011:
  • Salget steg 6% i danske kroner, 2% i lokal valuta og 3% organisk
  • Bruttomarginen var 57,2%, en stigning på 0,8 %-point
    (en stigning på 0,4 %-point, når der justeres for opkøbseffekt i de første 3 kvartaler 2011)
  • Resultat af primær drift var 2.074 mio. kr., en stigning på 12%
  • Overskudsgraden var 24,6%, en forbedring på 1,3 %-point
  • Periodens resultat var 1.523 mio. kr., en stigning på 4%
  • Nettoinvesteringer før opkøb var 816 mio. kr. mod 796 mio. kr.
  • Frie pengestrømme før opkøb var 1.188 mio. kr. mod 1.527 mio. kr.
  • Afkast af investeret kapital (ROIC), inkl. goodwill, var 20,6% mod 22,9%
“Selv om salget lå under vores helårsforventninger, er det meget tilfredsstillende at kunne notere en markant stigning i indtjeningen i de første 3 kvartaler 2012. Salget af enzymer til vaskemiddel- og foderindustrien levede op til de høje vækstforventninger, mens salgsvæksten inden for bioenergi fortsat var under pres. Som følge heraf har vi justeret forventningerne til salgsvæksten for året som helhed, mens vi fastholder forventningerne til indtjening og pengestrømme,” siger adm. direktør Steen Riisgaard.