Novozymes og Beta Renewables skal markedsføre løsning til cellulosebaserede biobrændstoffer

Novozymes og Beta Renewables indgår strategisk partnerskab inden for cellulosebaserede biobrændstoffer

Virksomhederne indgår et strategisk partnerskab, der gør Novozymes til den foretrukne enzymleverandør til Beta Renewables' nuværende og fremtidige projekter inden for cellulosebaserede biobrændstoffer.
 
Novozymes og Beta Renewables, en global leder inden for cellulosebaserede biobrændstoffer og en del af den italienske koncern Gruppo Mossi & Ghisolfi, offentliggør i dag en aftale om i fællesskab at markedsføre, demonstrere og garantere løsninger inden for cellulosebaserede biobrændstoffer. Som en del af aftalen vil Novozymes erhverve en ejerandel på 10% i Beta Renewables og betale kontant ca. 90 mio. euro for egenkapital, markedsføringsgebyrer, andre immaterielle rettigheder samt milepælsbetalinger. Som foretrukken enzymleverandør vil Novozymes få adgang til betydelige nye forretningsmuligheder. Novozymes forventer, at Beta Renewables i de næste 3-5 år vil kunne kontrahere 15-25 fabrikker til produkton af cellulosebaserede biobrændstoffer. Det årlige omsætningspotentiale for Novozymes fra disse anlæg kan udgøre op til 1 mia. kr.
 
Partnerne vil tilbyde kunder, der ønsker at producere biobrændstoffer af spildprodukter fra landbruget, energiafgrøder og andre celluloseholdige råvarer, en kombination af Novozymes’ Cellic®-enzymer og Beta Renewables' teknik og produktionsteknologi PROESA™. Beta Renewables vil integrere Novozymes’ enzymer i PROESA-teknologien og garantere produktionsomkostningerne for biobrændstoffer ved idriftsættelse af ​​kundernes fabrikker. Aftalen er enestående, idet der tilbydes en kombineret løsning, der reducerer risikoen i kundernes projekter og samtidig giver konkurrencedygtige kommercielle vilkår.
Købet er betinget af sædvanlige myndighedsgodkendelser og forventes afsluttet i slutningen af november 2012.
 
Alle Novozymes’ eksisterende partnerskabsaftaler inden for cellulosebaseret biobrændstof vil blive overholdt og videreført.
 
Beta Renewables og dets moderselskab, Gruppo Mossi & Ghisolfi (M&G), har en solid baggrund inden for den avancerede biobrændstofindustri. Senere på året indvier Beta Renewables verdens største fabrik til produktion af cellulosebaseret ethanol i Crescentino i Italien. Anlægget vil i starten producere ca. 50 mio. liter ethanol årligt på basis af hvedehalm, energiafgrøder og andre lokalt tilgængelige råvarer. Den er designet til at kunne producere godt 75 mio. liter ethanol om året. Beta Renewables har også indgået en aftale om at licensere sin PROESA-teknologi til mindst én fabrik i Brasilien sammen med GraalBio, og M&G Group modtog for nylig en lånegaranti på 99 mio. dollar fra det amerikanske landbrugsministerium (Department of Agriculture) med henblik på opførelse af Project Alpha, en fabrik til fremstilling af cellulosebaseret biobrændstof i North Carolina.
  
Telekonference
Kl. 17.45-18.30 i dag, 29. oktober 2012, afholder Novozymes en telekonference for investorer, analytikere og medier.  Adgang til konferencen fås ved at gå ind på 
eller ved at ringe til:
Danmark: +45 3272 8018    Storbritannien: +44 1 452 555 131   
USA: +1 8666 828 490
 
Økonomisk effekt
Transaktionen vil få en negativ effekt på Novozymes' pengestrøm i 4. kvartal 2012 på ca. 670 mio. kr (90 mio. euro). Forventningen til frie pengestrømme før opkøb forbliver uændret for året som helhed. Forventningen til afkast af investeret kapital (ROIC) for 2012 ændres fra ~20% til ~19% som følge af den øgede investerede kapital. Novozymes’ langsigtede finansielle mål om en overskudsgrad på over 20% og et afkast af investeret kapital (ROIC) på over 22% påvirkes ikke af aftalen. Når visibiliteten bliver bedre med hensyn til den langsigtede efterspørgsel efter enzymer, både hvad angår volumen og geografi, vil der blive offentliggjort nye forventninger til anlægsomkostninger.
 
Tilpasning til målet for økonomisk profit
Som meddelt den 2. marts 2011 vil det aktiebaserede incitamentsprogram for direktionen blive justeret i tilfælde af opkøb. Opkøbet af andelen i Beta Renewables medfører en omregning af det mål for økonomisk profit, der skal nås. Under forbehold for endelige omregninger ultimo 2012 og 2013 er det bedste nuværende skøn en reduktion af målet for den økonomiske profit på 85 mio. kr.
 
Om Beta Renewables
Beta Renewables er førende inden for praktisk og rentabel produktion af ikke-fødevarebaseret, celluloseholdig biomasse til avancerede biobrændstoffer og biokemikalier. Beta Renewables er et enestående joint venture til en værdi af 250 mio. euro bestående af Gruppo Mossi & Ghisolfis engineering-division Chemtex og TPG. M&G Group er en af verdens førende producenter af PET-harpiks og er Italiens næststørste kemikoncern. Koncernen har aktiviteter i Brasilien, Mexico, Kina, Indien, USA og Italien. Virksomheden har mere end 60 års erfaring med vellykket procesudvikling og idriftsættelse af hundredvis af fabrikker verden over. Beta Renewables har investeret over 140 mio. euro i udviklingen af sin PROESA-procesteknologi. Selskabet er p.t. ved at opføre verdens første fabrik til masseproduktion af cellulosebaseret ethanol i Crescentino i Italien. Fabrikken forventes at gå i drift ultimo 2012.