Koncernregnskab for 2012

Højere end forventet indtjeningsvækst på 17%; langsigtede finansielle mål justeret

Den organiske salgsvækst var 4% (7% i danske kroner, 3% i lokal valuta) i forhold til 2011. Resultat af primær drift steg 17% og bragte overskudsgraden op på 24,4%. Årets resultat steg 10%. Stærke frie pengestrømme før opkøb på 1.581 mio. kr. overgik forventningerne.

For 2013 forventes en fastholdelse af overskudsgraden på det nuværende høje niveau, mens den organiske salgsvækst forventes at stige til 5-8%. De langsigtede finansielle mål er blevet justeret for at afspejle den høje rentabilitet og udviklingen i salgsvæksten.

“Vi opnåede solid vækst i indtjeningen og en rekordhøj rentabilitet i et år, hvor den organiske salgsvækst var under pres og kun nåede 4% – under vores ambition. Med 2012 bag os har vi gennemgået vores langsigtede vækstscenarier og besluttet at justere vores langsigtede finansielle mål. Vi har stadig tillid til, at vi kan nå det langsigtede mål for salgsvækst på over 10%, dog ikke før 2015. Rentabiliteten forventes at forblive på det nuværende niveau, og vi øger målet for overskudsgrad til over 24%. Målet for afkast af investeret kapital fastholdes på over 22%. Virksomhedens strategi er uændret, og under ledelse af den nye administrerende direktør, Peder Holk Nielsen, vil Novozymes fastholde sit fokus på innovation, partnerskaber og bæredygtighed,” siger adm. direktør Steen Riisgaard.

 

pdf16

Læs hele meddelelsen