Delårsrapport for 1. kvartal 2013

1. kvartal som forventet, helårsforventningerne fastholdes

1. kvartal 2013 var på niveau med forventningerne. Organisk var salgsvæksten 5% (4% i danske kroner, 5% i lokal valuta) i forhold til 1. kvartal 2012. Resultat af primær drift steg 4%, og overskudsgraden var 24,9% – uændret i forhold til 1. kvartal 2012. Forventningerne til hele 2013 fastholdes på alle områder med undtagelse af salgsvækst i danske kroner, hvor forventningen øges til 5-8% mod tidligere 4-7%.

Resultater for 1. kvartal 2013 i forhold til 1. kvartal 2012:
- Salget steg 4% i danske kroner, 5% i lokal valuta og organisk
- Bruttomarginen var 58,2%, en stigning på 0,5 %-point
- Resultat af primær drift var 709 mio. kr., en stigning på 4%
- Overskudsgraden var uændret 24,9%
- Nettofinansomkostninger steg 26 mio. kr. til 48 mio. kr.
- Periodens resultat var 514 mio. kr., en stigning på 1%
- Frie pengestrømme før opkøb var 82 mio. kr., et fald på 374 mio. kr.
- Afkast af investeret kapital (ROIC), inklusive goodwill, var 18,6% mod 20,9%

“1. kvartal var stort set som forventet. Vi har fået en tilfredsstillende start på 2013 og fastholder vores forventninger til året som helhed," siger administrerende direktør Peder Holk Nielsen. "Den organiske salgsvækst lå i den nedre ende af vores helårsforventninger, men vi har tillid til, at salgsvæksten vil stige i løbet af året. Vores eksekvering var fin i 1. kvartal, og vi er meget tilfredse med, at vi har kunnet levere så høj en overskudsgrad på trods af lidt ugunstige valutakurser og opkøbsomkostninger. Det er en spændende periode for Novozymes, hvor vi arbejder hårdt på at drive virksomheden fremad ud fra vores ambition om at ændre verden sammen med vores kunder. Vi er begejstrede over de organisationsændringer, vi har implementeret her i 1. kvartal, og er glade for, at vi allerede er i fuld gang med arbejdet inden for den nye struktur."

pdf16Q1 2013