Ændring i salgsrapportering

For at sikre sammenfald mellem Novozymes’ nyligt opdaterede interne struktur og virksomhedens tilgang til kunder og kommunikation med de finansielle markeder ændres salgsområderne.

Den væsentligste ændring er, at BioBusiness, herunder salgsområderne Mikroorganismer og Biofarma, bliver delt op.

De nye salgsområder ser således ud:
• Vaskemidler – udgjorde 35% af salget i 2012
– Det tidligere salgsområde Vaskemiddelenzymer, nu også omfattende salget af mikroorganismer til rengøringsløsninger
• Føde- og drikkevarer – udgjorde 28% af salget i 2012
– Kun navneændring. Salgsområdet hed tidligere Føde- og drikkevareenzymer

• Bioenergi – udgjorde 16% af salget i 2012
– Kun navneændring. Salgsområdet hed tidligere Bioenergienzymer

• Landbrug og foder – udgjorde 15% af salget i 2012
– Kombinationen af salget af foderenzymer fra det tidligere salgsområde Foder- og andre tekniske enzymer og mikroorganismesalget til akvakultur og landbrug (BioAg)
• Tekniske og farma – udgjorde 6% af salget i 2012
– Kombinationen af salget af andre tekniske enzymer fra det tidligere salgsområde Foder- og andre tekniske enzymer, mikroorganismesalget til rensning af spildevand og Biofarma


Excel-ark med disse data samt vækstraterne pr. kvartal kan downloades på  http://www.novozymes.com/en/investor/shareholder-tools/Pages/new-sales-reporting.aspx