Delårsrapport for 1. halvår 2013

1. halvår som forventet. Helårsforventningerne til organisk salgsvækst og overskudsgrad fastholdes

1. halvår 2013 forløb planmæssigt. Den organiske salgsvækst var 6% (5% i danske kroner, 6% i lokal valuta) i forhold til 1. halvår 2012. Bruttomarginen steg 0,7 procentpoint. Resultat af primær drift steg 7%, og overskudsgraden var 24,6%, en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 1. halvår 2012.
Helårsforventningerne for 2013 justeres for den ugunstige udvikling i valutakurserne siden seneste forventningsudmelding og for en positiv effekt af en lavere effektiv skatteprocent. Salgsvæksten i danske kroner forventes nu at blive 5-7%, væksten i resultat af primær drift 4-6% og væksten i årets resultat 7-9%. Herudover forventes lavere nettoinvesteringer før opkøb, 900-1.000 mio. kr., og frie pengestrømme før opkøb opjusteres til ca. 1.700 mio. kr.
Novozymes' adm. direktør Peder Holk Nielsen har følgende kommentarer til resultaterne:
“Årets første seks måneder forløb som forventet. Salget og indtjeningen steg i løbet af halvåret, og vi er godt på vej til at indfri vores forventninger til den organiske salgsvækst og til overskudsgraden for året som helhed. Vi arbejder hårdt på vores strategiske prioriteter, nemlig at fremme innovation i forretningen og opbygge vores vækstplatforme, og jeg er glad for at kunne notere fremskridt på begge disse områder. I 1. halvår 2013 har vi lanceret ny og spændende teknologi til vores kunder inden for bioenergi og vaskemidler, vi har foretaget et opkøb inden for BioAg, og inden for biomasseomdannelse blev de første kommercielle volumener ethanol leveret fra Beta Renewables’ – og verdens – første fabrik til omdannelse af biomasse i kommerciel skala."