Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 2013

Resultaterne for de første 3 kvartaler i tråd med forventningerne; helårsforventningerne justeret som følge af valutakursudvikling; øget forventning til overskudsgraden for 2013

Salg og indtjening for de første 3 kvartaler af 2013 var i tråd med forventningerne. I forhold til de første 3 kvartaler af 2012 steg salget organisk 6% (5% i danske kroner og 7% i lokal valuta), resultat af primær drift steg 6%, periodens resultat steg 8%, og overskudsgraden blev øget med 0,4% procentpoint til 25,0%.  
Forventningerne til 2013 som helhed er blevet indsnævret inden for de eksisterende spænd på baggrund af dels resultaterne for de første 3 kvartaler, som var i tråd med forventningerne, dels den ugunstige udvikling i valutakurser siden sidste udmelding. Forventningerne til den organiske salgsvækst er nu 5-7%, til salgsvæksten i lokal valuta 6-8% og i danske kroner 3-5%. Resultat af primær drift forventes nu at stige 4-5%, mens forventningen til overskudsgraden øges til 24-25%. Årets resultat forventes nu at stige 7-8%.
Peder Holk Nielsen, Novozymes' adm. direktør, har følgende kommentar:

“Vores resultater for de første 3 kvartaler var i tråd med, hvad vi havde ventet, og vi har indsnævret helårsforventningerne for at afspejle såvel de opnåede resultater som den fortsat ugunstige udvikling i valutakurserne. Det glæder mig, at alle forretningsområder bidrager til væksten. Vaskemidler og BioAg har klaret sig godt, og vi har momentum inden for Bioenergi takket være fantastisk innovation, der sparer både majs og energi for vores kunder. På indtjeningssiden er der også pæne takter, og vi har formået at øge marginerne en smule i forhold til de første 3 kvartaler af 2012. Det er spændende at se, hvordan vores kunder og samarbejdspartnere gør fremskidt inden for cellulosebaseret ethanol rundt omkring i verden, og vores nye samarbejde med Raízen i Brasilien giver mange interessante perspektiver i en region med stort potentiale for denne industri.”

pdf16Læs hele meddelelsen i pdf format