Koncernregnskab for 2013

2013 som ventet; positive forventninger til 2014

Alle finansielle mål for 2013 blev nået eller overgået efter gode resultater i 4. kvartal. Den organiske salgsvækst var 7% (5% i danske kroner, 8% i lokal valuta), resultat af primær drift og årets resultat steg hhv. 6% og 9%, og overskudsgraden blev 24,7%, en stigning på 0,3 procentpoint i forhold til 2012.

Tendenserne fra 2013 forventes at fortsætte i 2014, og forventningerne til 2014 er således positive med god underliggende vækst i salg og resultat af primær drift. Forventningerne indbefatter den påregnede finansielle effekt af The BioAg Alliance med Monsanto. Alliancen får ingen effekt på den organiske salgsvækst, men forventes at have en negativ effekt på salgsvæksten i lokal valuta og i danske kroner på op til et procentpoint og en positiv effekt på overskudsgraden på mellem et halvt og et helt procentpoint. Samlet set – og medregnet The BioAg Alliance – forventer Novozymes en salgsvækst i lokal valuta og organisk på 6-9%, en salgsvækst i danske kroner på 4-7%, en stigning i resultat af primær drift på 6-9% og en overskudsgrad på 25-26%.
Peder Holk Nielsen, Novozymes' adm. direktør, har følgende kommentar:
"I dag sætter vi punktum for et begivenhedsrigt 2013 for Novozymes. Vi havde en fin afslutning på året, der endte med en salgsvækst i den høje ende af vores tidligere udmeldte spænd og med en indtjening, der overgik forventningerne. Vi indgik også en række markante aftaler inden for biomasseomdannelse og BioAgriculture, hvormed Novozymes vil kunne ændre verden sammen med sine kunder. Forventningerne til 2014 er positive. Vi forventer, at vi med vores diversificerede vækstplatform vil kunne opnå en pæn vækst i både salg og resultat af primær drift. Vi forventer også, at myndighederne snart giver endeligt grønt lys for The BioAg Alliance, så vi hurtigt kan komme i gang med at udvikle nyskabende bæredygtige løsninger til landmænd i hele verden."