Transaktioner i forbindelse med Novozymes’ aktietilbagekøbsprogram

Pr. 15. april har Novozymes købt i alt 1.744.725 aktier med en transaktionsværdi på 419,1 mio. kr. under det aktietilbagekøbsprogram, Novozymes annoncerede i selskabsmeddelelse nr. 17, 2014 og påbegyndte den 17. februar 2014.

Novozymes vil under dette aktietilbagekøbsprogram tilbagekøbe B-aktier til en samlet værdi af op til 2 mia. kr. i løbet af 2014.

Følgende transaktioner er blevet gennemført under programmet i henhold til Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003, også kaldet "Safe Harbour Regulation":
 
Antal aktier
Gns. købspris
Transaktionsværdi i kr.
I alt, sidste meddelelse
1.620.400
 
390.086.027
11. april 2014
42.700
234,47
10.011.809
14. april 2014
41.625
229,67
9.559.897
15. april 2014
40.000
 235,79
9.431.713
I alt under programmet
1.744.725
 
419.089.446
Derudover har transaktioner i forbindelse med Novozymes’ tidligere etablerede incitamentsprogrammer medført, at Novozymes netto har solgt 1.710 B-aktier i perioden fra 11. april til 15. april 2014. De aktiehandler, der var relateret til incitamentsprogrammerne, er ikke en del af Safe Harbour-aktietilbagekøbsprogrammet.
 
Efter ovenstående transaktioner ejer Novozymes i alt 6.149.702 egne aktier, svarende til 1,9% af aktiekapitalen. Det samlede antal aktier i selskabet, inklusive egne aktier, er 319.700.000.
Kontaktinformation
Investor Relations:
 
 
Thomas Bomhoff (DK)
+45 3077 1226
Klaus Sindahl (DK)
+45 5363 0134
Martin Riise (USA)
+1 919 649 2565
Presse og medier:
 
 
René Tronborg (DK)
+45 3077 2274
Frederik Bjørndal (Europa)
+44 7976138265
Paige Donnelly (USA)
+1 919 218 4501
Meng Lian (Kina)
+86 136 9923 1164
Henrique Pellini (Brasilien)
+55 41 9288 0282
Poonam Kapila (Indien)
+91 991 082 2339