Delårsrapport for 1. kvartal 2014

Stærkt 1. kvartal; opjusterede forventninger til årets resultat

Resultaterne for salgsvækst, indtjening og pengestrømme var stærke i 1. kvartal 2014. Som forventet var der en markant fremgang i salget, som organisk steg 11% i forhold til 1. kvartal 2013 (7% i danske kroner, 10% i lokal valuta). Resultat af primær drift steg 30%, og overskudsgraden var 30,4%, hvilket skyldes en positiv engangseffekt af The BioAg Alliance på netto omkring 4 procentpoint og højere end forventet underliggende indtjening. Som følge heraf opjusterer vi helårsforventningerne til vækst i resultat af primær drift, overskudsgrad, årets resultat, afkast af investeret kapital samt frie pengestrømme på trods af den ugunstige udvikling i valutakurserne. Helårsforventningerne til organisk salgsvækst og salgsvækst i lokal valuta fastholdes, og salgsvæksten i danske kroner justeres for valutakurser inden for det tidligere udmeldte spænd.

Peder Holk Nielsen, Novozymes' adm. direktør, har følgende kommentar:
“Vi har haft et stærkt 1. kvartal, og vi øger vores forventninger til resultat af primær drift for 2014. Vi har fået en god start på året med tocifret organisk vækst i salget og positiv udvikling i den underliggende indtjening, og samtidig er The BioAg Alliance trådt i kraft. Vi havde forventet et stærkt salg i 1. kvartal, især inden for bioenergi og vaskemidler, og det glæder mig, at vi fortsat øger både værdien for vores kunder og vores egen forretning på disse to vigtige markeder. Indtjeningen var ekstraordinært høj som følge af effekten af The BioAg Alliance-aftalen. Den underliggende produktivitet er forbedret i forhold til sidste år, hvilket er årsagen til, at vi opjusterer helårsforventningerne til resultat af primær drift og overskudsgrad. Hvad angår The BioAg Alliance er vi glade for at have søsat et af Novozymes' vigtigste projekter for de kommende år. Det er godt at være kommet i gang, og vi vil koncentrere vores ressourcer og indsats om at sikre succes inden for BioAg."


pdf16Læs hele meddelelsen