Transaktioner i forbindelse med Novozymes’ aktietilbagekøbsprogram

Pr. 14. august har Novozymes købt i alt 4.635.141 aktier med en transaktionsværdi på 1.197,4 mio. kr. under det aktietilbagekøbsprogram, Novozymes annoncerede i selskabsmeddelelse nr. 17, 2014 og påbegyndte den 17. februar 2014.

Novozymes vil under dette aktietilbagekøbsprogram tilbagekøbe B-aktier til en samlet værdi af op til 2 mia. kr. i løbet af 2014.
Følgende transaktioner er blevet gennemført under programmet i henhold til Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003, også kaldet "Safe Harbour Regulation":
 
Antal aktier
Gns. købspris
Transaktionsværdi i kr.
I alt, sidste meddelelse
4.444.820
 
1.145.904.719
8. august 2014
47.730
265,49
12.671.649
11. august 2014
37.668
274,75
                   10.349.358
12. august 2014
45.783
275,16
12.597.520
13. august 2014
32.140
276,59
8.889.732
14. august 2014
27.000
260,24
7.026.403
I alt under programmet
4.635.141
 
1.197.439.381

Derudover har transaktioner i forbindelse med Novozymes’ tidligere etablerede incitamentsprogrammer medført, at Novozymes netto har solgt 4.775 B-aktier i perioden fra 8. august til 14. august 2014. De aktiehandler, der var relateret til incitamentsprogrammerne, er ikke en del af Safe Harbour-aktietilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Novozymes i alt 8.734.497 egne aktier, svarende til 2,7% af aktiekapitalen. Det samlede antal aktier i selskabet, inklusive egne aktier, er 319.700.000.

Kontaktinformation
Investor Relations:
 
 
Thomas Bomhoff (DK)
+45 3077 1226
Klaus Sindahl (DK)
+45 5363 0134
Martin Riise (USA)
+1 919 649 2565
Presse og medier:
 
 
René Tronborg (DK)
+45 3077 2274
Frederik Bjørndal (Europa)
+44 7976138265
Paige Donnelly (USA)
+1 919 218 4501
Meng Lian (Kina)
+86 136 9923 1164
Henrique Pellini (Brasilien)
+55 41 9288 0282
Poonam Kapila (Indien)
+91 991 082 2339