Transaktioner i forbindelse med Novozymes’ aktietilbagekøbsprogram

Pr. 28. august har Novozymes købt i alt 4.976.454 aktier med en transaktionsværdi på 1.285,1 mio. kr. under det aktietilbagekøbsprogram, Novozymes annoncerede i selskabsmeddelelse nr. 17, 2014 og påbegyndte den 17. februar 2014.

Novozymes vil under dette aktietilbagekøbsprogram tilbagekøbe B-aktier til en samlet værdi af op til 2 mia. kr. i løbet af 2014.
Følgende transaktioner er blevet gennemført under programmet i henhold til Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003, også kaldet "Safe Harbour Regulation":
 
Antal aktier
Gns. købspris
Transaktionsværdi i kr.
I alt, sidste meddelelse
4.803.054
 
1.240.366.217
22. august 2014
39.400
253,83
10.000.880
25. august 2014
39.000
254,85
                    9.939.232
26. august 2014
30.000
257,63
7.728.975
27. august 2014
30.000
262,47
7.873.977
28. august 2014
35.000
263,67
9.228.384
I alt under programmet
4.976.454
 
1.285.137.665
 
Derudover har transaktioner i forbindelse med Novozymes’ tidligere etablerede incitamentsprogrammer medført, at Novozymes netto har solgt 12.435 B-aktier i perioden fra 22. august til 28. august 2014. De aktiehandler, der var relateret til incitamentsprogrammerne, er ikke en del af Safe Harbour-aktietilbagekøbsprogrammet.
 
Efter ovenstående transaktioner ejer Novozymes i alt 9.052.570 egne aktier, svarende til 2,8% af aktiekapitalen. Det samlede antal aktier i selskabet, inklusive egne aktier, er 319.700.000.
 
Kontaktinformation
Investor Relations:
 
 
Thomas Bomhoff (DK)
+45 3077 1226
Klaus Sindahl (DK)
+45 5363 0134
Martin Riise (USA)
+1 919 649 2565
Presse og medier:
 
 
René Tronborg (DK)
+45 3077 2274
Frederik Bjørndal (Europa)
+44 7976138265
Paige Donnelly (USA)
+1 919 218 4501
Meng Lian (Kina)
+86 136 9923 1164
Henrique Pellini (Brasilien)
Poonam Kapila (Indien)
+55 41 9288 0282
+91 991 082 2339