Delårsrapport for 1. halvår 2014

1. halvår på niveau med forventningerne; forventningen til årets resultat opjusteres

Salgsvæksten i 1. halvår var på niveau med forventningerne og lå inden for det spænd, der var meldt ud for hele året. Organisk steg salget 8% (4% i danske kroner, 8% i lokal valuta). Salgsvæksten aftog i løbet af perioden som forventet efter et stærkt 1. kvartal og som følge af et højere sammenligningsgrundlag for 2. kvartal.

Resultat af primær drift steg 19%, og overskudsgraden steg 3,5 procentpoint til 28,1% som følge af en positiv engangseffekt på ca. 2 procentpoint fra The BioAg Alliance og en væsentlig forbedring i den underliggende indtjening. Frie pengestrømme var 3.417 mio. kr. Det høje niveau skyldes den positive engangseffekt af The BioAg Alliance og relativt lave anlægsinvesteringer i perioden.
Helårsforventningen til salgsvæksten fastholdes, mens helårsforventningerne til vækst i resultat af primær drift og årets resultat opjusteres til 9-11% fra 8-10%. Forventningen til afkast af investeret kapital (ROIC), inkl. goodwill, ændres til ca. 22% fra tidligere 21-22%. Endelig opjusteres de frie pengestrømme med 500 mio. kr., primært som følge af forventningen om lavere nettoinvesteringer i 2014 og højere positiv effekt af The BioAg Alliance-aftalen.