Transaktioner i forbindelse med Novozymes’ aktietilbagekøbsprogram

Pr. 25. september har Novozymes købt i alt 5.765.198 aktier med en transaktionsværdi på 1.490,7 mio. kr. under det aktietilbagekøbsprogram, Novozymes annoncerede i selskabsmeddelelse nr. 17, 2014 og påbegyndte den 17. februar 2014.

Novozymes vil under dette aktietilbagekøbsprogram tilbagekøbe B-aktier til en samlet værdi af op til 2 mia. kr. i løbet af 2014.
Følgende transaktioner er blevet gennemført under programmet i henhold til Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003, også kaldet "Safe Harbour Regulation":
 
Antal aktier
Gns. købspris
Transaktionsværdi i kr.
I alt, sidste meddelelse
5.572.368
 
1.440.991.890
19. september 2014
37.030
259,40
9.605.465
22. september 2014
38.000
259,13
                    9.846.790
23. september 2014
38.700
257,30
9.957.383
24. september 2014
39.100
256,06
10.012.087
25. september 2014
40.000
256,28
10.251.026
I alt under programmet
5.765.198
 
1.490.664.641
Derudover har transaktioner i forbindelse med Novozymes’ tidligere etablerede incitamentsprogrammer medført, at Novozymes netto har solgt 52.830 B-aktier i perioden fra 19. september til 25. september 2014. De aktiehandler, der var relateret til incitamentsprogrammerne, er ikke en del af Safe Harbour-aktietilbagekøbsprogrammet.
Efter ovenstående transaktioner ejer Novozymes i alt 9.718.984 egne aktier, svarende til 3,0% af aktiekapitalen. Det samlede antal aktier i selskabet, inklusive egne aktier, er 319.700.000.
Kontaktinformation
Investor Relations:
 
 
Thomas Bomhoff (DK)
+45 3077 1226
Klaus Sindahl (DK)
+45 5363 0134
Martin Riise (USA)
+1 919 649 2565
Presse og medier:
 
 
René Tronborg (DK)
+45 3077 2274
Frederik Bjørndal (Europa)
+44 7976138265
Paige Donnelly (USA)
+1 919 218 4501
Meng Lian (Kina)
+86 136 9923 1164
Henrique Pellini (Brasilien)
+55 41 9288 0282
Poonam Kapila (Indien)
+91 991 082 2339