Aktietilbagekøbsprogram for Novozymes A/S tilendebragt

Novozymes har nu tilendebragt det annoncerede aktietilbagekøbsprogram på en samlet værdi af 2.0 mia. kr.

Pr.10. december har Novozymes købt i alt 7.734.631 aktier med en transaktionsværdi på 2.0 mia. kr. under det aktietilbagekøbsprogram, Novozymes annoncerede i selskabsmeddelelse nr. 17, 2014 og påbegyndte den 17. februar 2014.
Følgende transaktioner er blevet gennemført under programmet i henhold til Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003, også kaldet "Safe Harbour Regulation":
 
Antal aktier
Gns. købspris
Transaktionsværdi i kr.
I alt, sidste meddelelse
7.588.696
 
1.960.765.725
5. december 2014
36.000
269,23
9.692.182
8. december 2014
36.000
271,21
9.763.480
9. december 2014
36.000
267,40
9.626.286
10. december 2014
37.935
267,54
10.149.011
I alt under programmet
7.734.631
 
1.999.996.684
Derudover har transaktioner i forbindelse med Novozymes’ tidligere etablerede incitamentsprogrammer medført, at Novozymes netto har solgt 6.417 B-aktier i perioden fra 5. december til 10. december 2014. De aktiehandler, der var relateret til incitamentsprogrammerne, er ikke en del af Safe Harbour-aktietilbagekøbsprogrammet.
 
Efter ovenstående transaktioner ejer Novozymes i alt 11.507.113 egne aktier, svarende til 3,6% af aktiekapitalen. Det samlede antal aktier i selskabet, inklusive egne aktier, er 319.700.000.
 
Kontaktinformation
Investor Relations:
 
 
Thomas Bomhoff (DK)
+45 3077 1226
Klaus Sindahl (DK)
+45 5363 0134
Martin Riise (USA)
+1 919 649 2565
Media Relations:
 
 
René Tronborg (DK)
+45 3077 2274
Frederik Bjørndal (Europa)
+44 7976138265
Paige Donnelly (USA)
+1 919 218 4501
Henrique Pellini (Brasilien)
+55 41 9288 0282