Koncernregnskab for 2014

Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret

Salgsvæksten i 2014 var på niveau med forventningerne. Organisk steg salget 7% (6% i DKK, 7% i lokal valuta) i forhold til 2013. I 4. kvartal isoleret steg salget 4% organisk i forhold til 4. kvartal 2013. Resultat af primær drift steg 17% i 2014, og overskudsgraden var 27,2%, en stigning på 2,5 %-point i forhold til 2013.

Forventningerne til 2015 er positive. Der forventes en organisk salgsvækst på 7-9%. Valutakurserne har en positiv indflydelse, og salget i danske kroner forventes at stige 13-15%. Vi forventer en vækst i resultat af primær drift på 12-14% og en overskudsgrad på 26-27%.
Efter en strategisk forretningsgennemgang lancerer Novozymes i dag sin nye formålsbeskrivelse, strategi og opdaterede langsigtede mål. Frem mod 2020 har Novozymes sat som mål at opnå en gennemsnitlig organisk salgsvækst på 8-10% årligt, en overskudsgrad på 26% og et afkast af investeret kapital (ROIC) inkl. goodwill på 25%. Udbyttebetalingen forventes at stige til ca. 40%, og et nyt aktietilbagekøbsprogram på op til 2 mia. kr. er planlagt for 2015.
Peder Holk Nielsen, Novozymes' adm. direktør, har følgende kommentar:
"2014 var et godt år for Novozymes med en organisk salgsvækst på 7% og en rekordhøj overskudsgrad. Bioenergi var den stærkeste vækstmotor og kompenserede for en lavere vækst i føde- og drikkevarer samt vaskemidler. Inden for vores vækstplatforme gjorde vi store fremskridt. Særligt er jeg tilfreds med, hvor godt The BioAg Alliance er kommet fra start. Novozymes har en stærk position i dag. Der er stor efterspørgsel efter vores teknologier og løsninger. Vi mener, at det i fremtiden bliver stadigt vigtigere at indgå partnerskaber for at levere innovation til kunderne. Det er udgangspunktet for vores nye formål og strategi, "Partnering for impact". I forlængelse heraf har vi opdateret vores langsigtede mål. Målet for langsigtet organisk salgsvækst er en smule lavere end det tidligere mål, mens vi har øget vores langsigtede mål for overskudsgrad og afkast af investeret kapital. På trods af usikkerhed i verdensøkonomien og volatile markeder forventer vi, at 2015 bliver endnu et godt år for Novozymes."

pdf16Læs hele meddelelsen i pdf format