Påbegyndelse af aktietilbagekøbsprogram

Den 2. februar 2015 vil Novozymes påbegynde et aktietilbagekøbsprogram, således som offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 1 af 20. januar 2015.

Under programmet vil Novozymes tilbagekøbe B-aktier til en samlet værdi af op til 2 mia. kr. i løbet af 2015, svarende til ca. 6,7 mio. B-aktier med den nuværende aktiekurs. Programmet er betinget af, at der ikke træffes beslutning om større strategiske tiltag, som vil kræve et væsentligt kapitalberedskab, f.eks. et større virksomhedsopkøb.
De tilbagekøbte aktier vil blive anvendt til at reducere aktiekapitalen og opfylde forpligtelser i forbindelse med aktiebaserede incitamentsprogrammer. Annulleringen af aktier vil finde sted, når programmet er tilendebragt, under forudsætning af godkendelse på selskabets ordinære generalforsamling.
For at sikre, at der ikke sker nogen negativ påvirkning af Novozymes’ aktiekapital i free float, har Novozymes' hovedaktionær, Novo A/S, informeret Novozymes om, at Novo A/S har til hensigt at reducere sin forholdsmæssige beholdning af B-aktier, således at selskabet fortsat vil besidde ca. 25,5% af den samlede aktiekapital efter Novozymes’ annullering af aktier som følge af aktietilbagekøbsprogrammet.

Det maksimale antal aktier, som selskabet vil købe inden for hver børsdag, må ikke overstige 25% af det gennemsnitlige antal aktier i selskabet, der er blevet handlet på NASDAQ OMX København i løbet af de forudgående 20 børsdage. Programmet vil blive afviklet i henhold til bestemmelserne i Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003, også kaldet "Safe Harbour Regulation".

pdf16Læs hele meddelelsen i pdf format