Novozymes A/S Ordinær generalforsamling 2015

I dag har Novozymes A/S afholdt ordinær generalforsamling.

Følgende blev godkendt: 
- Den reviderede årsrapport for regnskabsåret 2014
- Anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2014, idet der udbetales et udbytte på kr. 3,00 pr. A-/B-aktie a kr. 2, en stigning på 20% i forhold til 2013
- Bestyrelsens vederlag for 2015
- Valg af Henrik Gürtler som bestyrelsesformand og Agnete Raaschou-Nielsen som næstformand
- Genvalg af Lars Green, Lena Olving, Jørgen Buhl Rasmussen og Mathias Uhlén som medlemmer af bestyrelsen
- Nyvalg af Heinz-Jürgen Bertram som medlem af bestyrelsen
- Genvalg af PricewaterhouseCoopers som selskabets revisor
- Bestyrelsens øvrige forslag, herunder:
     - Nedsættelse af virksomhedens aktiekapital ved annullering af en del af selskabets beholdning af egne B-aktier. Virksomhedens B-aktiekapital nedsættes med kr. 13.400.000 fra kr. 531.912.800 til kr. 518.512.800. Den samlede aktiekapital vil efter proklamafristens udløb og registrering hos Erhvervsstyrelsen udgøre kr. 626.000.000
     - Fornyelse og forlængelse af bestyrelsens bemyndigelser til at foretage kapitalforhøjelser frem til og med den 2. marts 2018. Bemyndigelserne i medfør af vedtægternes § 5.1-5.2 blev reduceret til samlet 20% af den samlede aktiekapital
Efter generalforsamlingen består bestyrelsen af følgende medlemmer:
- Henrik Gürtler (formand)
- Lic.polit. Agnete Raaschou-Nielsen, bestyrelsesformand, Brdr. Hartmann A/S (næstformand)
- Senior Vice President Lars Green, Novo Nordisk Inc. (formand for Revisionskomiteen)
- Administrerende direktør Lena Olving, Mycronic AB (Sverige)
- Administrerende direktør Jørgen Buhl Rasmussen, Carlsberg A/S
- Professor Mathias Uhlén, Kungliga Tekniske Högskolan (Sverige)
- Administrerende direktør Heinz-Jürgen Bertram, Symrise AG (Tyskland)
- Arbejdsmiljørådgiver Lena Bech Holskov (medarbejdervalgt)
- Senioroperatør Anders Hentze Knudsen (medarbejdervalgt)
- Tekniker Lars Bo Køppler (medarbejdervalgt)
Yderligere oplysninger om bestyrelsesmedlemmerne findes på www.novozymes.com
Kontaktinformation
Investor Relations:
 
 
Thomas Bomhoff (DK)
+45 3077 1226
Klaus Sindahl (DK)
+45 5363 0134
Martin Riise (USA)
+1 919 649 2565
Media Relations:
 
 
René Tronborg (DK)
+45 3077 2274
Frederik Bjoerndal (Europa)
+44 7976138265
Paige Donnelly (USA)
+1 919 218 4501
Zhang Zheng (Kina)
+86 137 0117 0610
Henrique Pellini (Brasilien)
+55 41 9288 0282
Kanak Angirish (Indien)
+91 803 059 3500