Delårsrapport for 1. kvartal 2015

1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta

Salget i 1. kvartal 2015 steg 8% organisk og 18% i danske kroner i forhold til 1. kvartal 2014. Resultat af primær drift steg 6%, og overskudsgraden var 27,4%. Justeret for engangseffekten af The BioAg Alliance i 1. kvartal 2014 steg resultat af primær drift ca. 20% og overskudsgraden ca. 1 procentpoint i forhold til 1. kvartal 2014. Stigningen i overskudsgrad skyldes primært valutakursudviklingen. Periodens resultat steg 2%, og frie pengestrømme før opkøb var 610 mio. kr.
Forventningerne til 2015 justeres udelukkende for valutaer. Den organiske salgsvækst forventes at blive 7-9%. Valutakurserne forventes at give en yderligere positiv effekt, og salget i danske kroner forventes nu at stige 16-18%, mod 13-15% i sidste udmelding. Forventningen til vækst i resultat af primær drift øges ligeledes med 3 procentpoint til 15-17%, og overskudsgraden forventes nu at blive ca. 27%. Forventningen til vækst i årets resultat øges til 11-13% fra tidligere 10-12%, mens forventningerne til nettoinvesteringer, pengestrømme og afkast af investeret kapital er uændrede.
Peder Holk Nielsen, Novozymes' adm. direktør, har følgende kommentar:
“Vi opnåede pæne resultater for salg og indtjening i første kvartal. 8% organisk salgsvækst og en overskudsgrad på over 27% var på niveau med vores forventninger. Der er en god udvikling inden for landbrugs- og fødevaremarkederne, men vi ser også en øget usikkerhed inden for vaskemidler og bioenergi, hvor kunderne reagerer på de volatile valuta-, korn- og energimarkeder. Vi ser positivt på året som helhed og øger forventningerne som følge af stigningen i dollarkursen.”

pdf16Læs hele meddelelsen